25 Temmuz 2024, Perşembe

Buğday ile Koyun, Gerisi Oyun: Niğde Tarım Çalıştayı – Dr. Öğr. Üyesi Cihat Öztürk-Recep Tezgel

Cihannüma Derneği ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde “Tarımın Geleceği Çalıştayı” 13-14 Ekim 2023 tarihileri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapıldı. Akademi, bürokrasi, STK, yerel yönetim, üreticiler, yatırımcıları sektör temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. “Buğday ile Koyun Gerisi Oyun” temasının kullanıldığı çalıştayda, değişen dünya düzeni ve salgın hastalık tehditleri nedeniyle tarımsal alana yönelik artan ilginin sistemleştirilmesi, sorunlar, çözüm önerileri ve başarılı örnekler masaya yatırıldı.

Günümüzde gıdaya erişim küresel gündemin ilk sırasında yer almaktadır. Tarım sektörünün yeni boyutlar kazandığı, finansal ve bölgesel krizlerin, kuraklığın ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların en yoğun hissedildiği son zamanlarda tüm dünyada gıda fiyatlarında yaşanan kararsız ve dalgalı görüntü bizlere gıda sektörünün şoklara ve krizlere ne denli açık olduğunu göstermektedir.  Sektörün büyük oyuncuları krizlere karşı stratejiler geliştirirken, bir anlamda krizlere karşı savunmasız olan yerel küçük işletmeler ve kırsal alanlar için de stratejiler geliştirmesi gerekliliği uluslararası kamuoyu tarafından tartışılan bir konudur. Çalıştay kapsamında bu ve benzer konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programın açılışında, tarımın dünya nüfusundaki artışla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Tarımın öneminin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda daha da iyi anlaşıldığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bu krizleri sorunsuz geride bıraktığını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitelerinin, TÜBİTAK’ın “2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu”na göre tarım alanındaki çalışmalarda 208 üniversite arasında birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürüttükleri eğitim, öğretim, bilim ve araştırma, geliştirme çalışmalarının meyvelerini ulusal düzeyde elde ettikleri başarılarla toplamaya başladıklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

“Son iki yılda 940 dönüm araziyi üniversitemizin tarım üretimine kazandırarak bilimsel araştırmalarımızı çok daha geniş bir sahada uyguluyoruz. Böylece merkezimiz aracılığıyla bilimsel çalışmalarımızı tarımsal üretim ve teknoloji uygulamalarıyla katma değerli ürün çıktılarına dönüştürebiliyoruz. Bizleri bir araya getiren çalıştay da üniversitemizin sivil toplumla işbirliği anlayışı temelinde bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm getirme ve gelecek vizyonuna katkı sunma çalışmalarına bir örnek niteliği taşımaktadır.”

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da çalıştayı “Buğday ile koyun, gerisi oyun” temasıyla düzenlediklerini söyledi. Çalıştayda tarımsal yapının güçlü ve zayıf yönlerinin analizini yapmayı hedeflediklerini belirten Yorulmaz, “Konu, değişik boyutlarıyla 6 başlık halinde iki gün boyunca müzakere edilecek. Ortaya konulacak görüşlerin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü iyi niyet ve samimi bir gayret ortaya konuldu. Bu çözümlere bugün değil ama 100 sene sonra ihtiyacımız olacak ve uygulanacaktır. Çalıştayın bölgeye, ülkeye ve tüm insanlığa fayda sağlamasını diliyorum.” diye konuştu.

Çalıştay başkanı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, çalıştayın ardından gelecekte iklim değişikliği nedeniyle ciddi kuraklıklar yaşanacağının öngörüldüğünü söyledi. Aydın, programda ayrıca hayvancılık, mera, tohum, tarımda dijitalleşme üzerinde durulduğunu ifade etti. Aydın, akademisyen, bürokrat ve tarımın paydaş olduğu birçok sektörü bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti: “Çok verimli 2 gün geçirdik. Önemli iş birlikleri ve tanışıklıklar da oluşturduk.”

Çalıştayın Çalışma Masaları, Vizyonu ve Kazanımları

Çalıştayda; çalışma masaları disiplinler arası bir bakışla, çözüm önerileri ve fikirler üretilmesi perspektifinden şu şekilde oluşturuldu.

Çalıştay Konu Başlıkları/ Masaları:

 • Gıda Temini ve Güvenliği İçin Tarımsal Kuraklık Tehdidi
 • Hayvancılık ve Mera
 • Tarımda Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Destekleri
 • Tarımda Dijital Dönüşüm
 • Tarımsal Pazarlama ve Sorunları
 • Gelecekteki Tarımsal Riskler ve Sorunlar

Çalıştay Vizyonu:

 • Tarımsal yapımızın güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin analizinin yapılması ve gelecek için projeksiyonlar üretilmesi,
 • Diğer sektörlerdeki daralma nedeniyle tarımsal alanda yatırımın cazipliğinin vurgulanması,
 • Değişen dünya düzeni ve salgın hastalık tehditleri nedeniyle tarımsal alana yönelik artan ilginin sistemleştirilmesi ve tarıma olan ilgi ve güvenin artırılması,
 • Sorunlara çözüm önerisi yanında başarıların da gündem olmasının sağlanması.

Çalıştay Kazanımları:

 • Kamu kurum ve kuruluşları, akademi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yerel yönetimler ve özel sektör bileşenlerinin deneyimlerini paylaşma fırsatı sağlanması,
 • Geleneksel geçimlik/yarı-geçimlik üretim yapan küçük aile işletmelerini korumak ve yaşatmak,
 • Farklı iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının sağlanması,
 • Türkiye tarımına katkı sağlayacak uzun soluklu bir Akademi çalışmasının başlaması.

Temel mefkûresi, yakınlıkları itibariyle yerel, sözünün kuşatıcılığı itibariyle cihanşümul hedefler ile yola çıkan Cihannüma, kendi medeniyet birikiminden beslenerek ülkemiz ve insanlık için daha adil, daha güvenilir gıda üretimi ve temini için organize ettiği “Tarımın Geleceği Çalıştayı” ile sektöre katkı sağlamayı hedeflemiştir. Çalıştay masalarında ortaya çıkan öneriler bir kitap haline getirilip, başta sektörün karar vericileri olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir