24 Temmuz 2024, Çarşamba

İleri Teknolojiler ve Sanayi Çalıştayının Ardından – Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

İleri Teknolojiler ve Sanayi Çalıştayının Ardından

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, var olan birikimini, ülkemizin ve tüm insanlığın hayrına olacak şekilde faydaya dönüşmesi için gayret göstermekte ve bu amaçla oluşturulan ihtisas atölyeleri farklı alanlarda çalıştaylar organize etmektedir. Bu atölyelerden biri olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Atölyesi, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ön plana çıkan Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliği ile 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde “İleri Teknolojiler ve Sanayi” çalıştayını düzenlemiştir.

Hitit Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne dahil olan ilk 15 üniversite arasında yer alarak Türkiye’de Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olma özelliğini taşımaktadır. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında üniversitelerin belirlenen ihtisaslaşma konularında bölgelerinin potansiyelini harekete geçirecek, üniversite-sanayi iş birliğini kuracak ve bu sayede bölgelerinde üretilen ekonomik değeri artıracak projeler geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Ülkemizin ve bölgenin Makine ve İmalat Teknolojileri alanlarında kalkınmasına katkıda bulunmak ve Hitit Üniversitesi’nin yine aynı alanda ihtisaslaşmasına hız vermek amacıyla organize edilen çalıştayda; yenilikçi odaklı makine ve imalat teknolojilerinin geliştirilmesine, yüksek katma değerli ürün ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, bu alanlarda gelişmiş ülkeler ile rekabet edilebilirliğin artırılmasına ve bu faaliyetler sürdürülürken bölgenin doğal güzelliklerinin ve kültürel zenginliklerinin muhafaza edilip gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için sürdürülebilir ekolojik yaklaşımların geliştirilmesine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. Bu minvalde çalıştayın ilk gününde bir açış paneli gerçekleştirilirken ikinci günde altı farklı konuda oluşturulan ve alanında uzman katılımcıların yer aldığı masalarda üç oturumda konular ayrıntılı olarak müzakere edilmiştir.

Çok sayıda farklı yükseköğretim kurumlarından akademisyenler, sanayici ve iş adamları, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, TÜBİTAK, KOSGEB, ÖSYM, MÜSİAD, İSO, SAHA-İstanbul gibi kurum ve kuruluşlardan ve Çorum’un sanayicisi, ilgili akademisyenleri ve bürokratları olmak üzere 112 katılımcı ile düzenlenen çalıştayın ilk gününde makine ve imalat sektörünü konu alan bir panel gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Gümüş moderatörlüğündeki bu panele Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Milli Teknolojiler Genel Müdürü Zekeriya Coştu, SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan katılarak ileri teknolojiler ve sanayi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Çalıştayın açılışında konuşan Muhsin Dere, Türkiye’de savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’e ulaştığını belirtmiştir. Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu ise Türkiye’de sanayinin yanı sıra teknolojide de önemli bir kapasiteye ulaşıldığına dikkati çekmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde, 1. masada İthalata bağımlılığı azaltmak ve karlılığı artırmak, 2. masada Akademisyenlerin katma değer arttırıcı faaliyetlerde bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, 3. masada Uygulamalı eğitimin etkinliğinin arttırılması, 4. masada Finansal kaynak ve teşviklerin verimliliği, 5. masada Kurumsal ve dijital dönüşüme uyumun artırılması, 6. masada Ar-Ge’den ÜrGe’ye geçiş iyi uygulamaları konuları alanında uzman akademisyenler, bürokratlar ve sanayiciler tarafından müzakere edilmiştir.

Çalıştayın kapanış panelinde; moderatörler tarafından masalarda yapılan müzakereler hakkında kısa değerlendirmeler yapılmıştır. Çalıştayın kapsamlı raporu çalıştay düzenleme kurulunun yapacağı değerlendirme çalışmaları sonrasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir